top of page

VÅRT MEST BRUKTE KARTLEGGINGSVERKTØY - FOKUSERER PÅ "24-TIMERS MENNESKET"

Takk for at du besøker siden vår :)

GRATIS KOMPETANSEØKING FOR DINE ANSATTE!!

Tenk å få oppdatert kunnskapen til dine ansatte! GRATIS!! Er det mulig? JA!! Ta kontakt snarest for en uforpliktende samtale - enten via kontaktskjema eller direkte til torolv@motivation.as .

MOTIVATION AS TILBYR FØLGENDE:

Strategiutvikling (organisasjonsstrategi, markedsstrategi, personalstrategi)

Mentoring (de fleste ledere er alene om store avgjørelser, og trenger støtte og rådgiving fra objektive, erfarne mennesker)

Lederutvikling, deltagelse på ledermøter, teambuilding

Interimledelse (ved sykdom, ved skifte av ledere eller ved behov for kortvarige ledelsesfunksjoner)

Rekruttering, omplassering, oppsigelser (med BÅDE organisasjon og enkeltmenneske i fokus)

HR-arbeid som "vanskelige samtaler", medarbeiderundersøkelser, støtte for HR-avdeling.

VOX-kurs - BKA - basiskompetanse i arbeidslivet

Og alt skreddersydd til din bedrift og behov!

Ring oss i dag for en GRATIS konsultasjon!

-------------------------------------------------------------------------------

F YOU THINK YOU CAN - YOU CAN!

IF YOU THINK YOU CAN`T - YOU`RE RIGHT!

Det er i enda større grad enn tidligere følgende sitat kommer til anvendelse: "Dersom du tror du er ferdig utlært, er du ikke ulært, men ferdig". Dette gjelder organisasjoner og enkeltpersoner. Utviklingen går fortere og fortere og både enkeltpersoner og organisasjoner må endre seg kontinuerlig for å ikke bli utkonkurrert.

Motivation AS er stiftet for å hjelpe organisasjoner og enkeltpersoner i sin utvikling. Vår visjon er å bli en foretrukket leverandør av utviklingstjenester for organisasjoner som ønsker å fokusere på bedriftens viktigste ressurs - enkeltmennesket! Dette gjelder ledere, men ikke minst den enkelte person i organisasjonen som sjelden får det fokuset han / hun fortjener. Motivation AS skreddersyr utvikling av hele organisasjonen for å kunne stå rustet mot stadig økende konkurranse.

Daglig leder i Motivation AS er Torolv Onarheim. Han er utdannet Cand. Scient ved Universitetet i Bergen, har tatt bedriftsøkonomi ved BI, har DM-skole, Master og Management ved BI Oslo i Markedsføringsledelse og strategisk ledelse, er utdannet lektor i realfag, er sertifisert i VIP-24, veiledning av personer med forskjellige problemstillinger, har utdanning innen rusforebyggende arbeid og mange andre sertifiseringer og utdanning.

Av praksis kan nevnes lektor i 5 år, markedsansvarlig i O.Kavli AS, markedsansvarlig i FotoKnudsen AS, Regiondirektør i 3regioner i Tybring Gjedde, Regiondirektør, Bergensbanen, driftsdirektør langdistanse og regiondirektør krengetog Bergensbanen i NSB. I tillegg har han bygget opp attføringsbedriften Beredt AS gjennom 11 år. I tillegg har han drevet lederutviklingsprogrammer, og hatt ansvar for VOX-midler (BKA-undervisning) for flere bedrifter i Norge. Det betyr at han i over 25 år har jobbet med mennesker, ledelse, markedsføring og utvikling av bedrifter og mennesker.

Alle de andre i teamet (12 i Oslo og Bergen som tar oppdrag i hele Norge) har lang erfaring som ledere i store og små bedrifter samt en sterk teoretisk ballast. Du får dermed klare, praktiske råd og mest mulig "to the point" bistand.Tid er penger, og vi skal raskest mulig til målet!

TA KONTAKT FOR EN UFORPLIKTENDE SAMTALE!

Avtalt pris

Vi avtaler enten fast pris eller timepris

Klare målsettinger

Før hvert oppdrag avklares bedriftens målsettinger i detalj

Alltid fornøyd

Vi vil at kunden alltid skal være fornøyd med våre tjenester! Derfor alltid evaluering under og etter et oppdrag

bottom of page