top of page
  • _

VI BIDRAR UNDER OPPSIGELSER

VI TAR VARE PÅ DINE ANSATTE NÅR DE SIES OPP

Det å miste jobben er en traumatisk hendelse for alle mennesker. Tryggheten, det å føle seg verdsatt, stoltheten med å yte, samværet med kollegaene - alt forsvinner "over natten". For mange er det et sjokk nesten på like linje med å miste noen en er glad i. Og de går da ofte igjennom samme fasene som i en sorgreaksjon: Sjokk - Reaksjonsfase - Reparasjonsfase og Nyorienteringsfase. I disse fasene trenger en ofte hjelp fra eksterne - ofte utenfor nærmeste nettverk.

 

VI I MOTIVATION HJELPER GJERNE TIL FRA A TIL Å I DIN OPPSIGELSESPROSSESS - MEN MED FOKUS PÅ BÅDE BEDRIFT OG ANSATT

Bedriften har et ansvar for andre ansatte og bedriften som helhet. Da må en bedriftsleder av og til ta den tunge oppgaven å si opp e eller flere ansatte. Imidlertid må ikke dette ansvaret overskygge ansvaret for enkeltmennesket. Det er vanskelig for en bedriftsleder å gjøre begge deler like godt. Så hvorfor ikke engasjere MOTIVATION til å hjelpe deg med dette?

 

Vi vil da bistå din medarbeider i alle fasene i oppsigelsesprosessen med fokus på nye muligheter. Vi vil raskest mulig bistå med orientering mot ny jobb og være behjelpelig med det som skal til for å komme i betraktning hos en ny arbeidsgiver. Og i denne prosessen får medarbeideren også en full kartlegging - karriereveiledning - slik at han / hun skal orientere seg inn mot den rette jobben. Kanskje blir den negative situasjonen snudd til det positive? Kanskje får medarbeiderne endelig orientert seg mot jobben de har drømt om?

 

GI BEDRIFTEN ET GODT OMDØMME - OGSÅ ETTER OPPSIGELSEN

Vi i MOTIVATION vet at dersom oppsigelsesprosessen også har fokus på medarbeiderens fremtid og setter inn ressurser for å hjelpe medarbeideren inn i en ny jobb, vil også medarbeideren se mer positivt på bedriften. Omdømme vil bedres, og negativt prat kan snus til positivt. Tenk om tidligere arbeidstager sier dette: "Vet du hva - min tidligere arbeidsgiver måtte si meg opp, men de var kjempegreie - de fikk hjulpet meg inn i DEN drømmejobben! Jeg kan absolutt anbefale dem"

 

TA KONTAKT FOR MER INFORMASJON PÅ torolv@motivation.as

 

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Nytt firma nye muligheter!

Jeg har i mange år sett behovet for å hjepe bedriftsledere å jobbe med utvikling av både bedrift, men ikke minst menneskene i bedriften. Dette gjelder alle fra toppleder og til den enkelte medarbeider

bottom of page