top of page

TJENESTER FOR PRIVATPERSONER

VEILEDNING / COACHING

MOTIVATION AS ÅPNER OPP FOR VEILEDNING / COACHING TIL ENKELTPERSONER!

Vi benytter oss av et fantastisk verktøy for veiledning / coaching for både enkeltpersoner og grupper. Videre er det et kjempegodt verktøy for personer i alle faser av livet - i jobb, utenfor jobb, "møtt veggen", mistet jobben, fått ny jobb, er i god jobb men vil utvikle seg mer osv osv. Kort sagt for alle!

VIP 24 programmet bidrar til økt bevissthet om egne styrker og muligheter i forhold til arbeidsliv, studier og ikke minst - livet generelt.


VIP 24 kartlegger verdier, interesser og personlige preferanser i jobb og privat med det mål å:


• skape en meningsfull hverdag med overskudd til å takle små og store utfordringer


• fremme motivasjon, mestring og engasjement


• se nye muligheter i yrkeslivet, studier og fritid


VIP-24 kartlegger og bevisstgjør verdier, energibalanser, overskudd og robusthet i forhold til arbeid og fritid, og registrerer gap mellom ønsket og faktisk situasjon.


Interesseprofilen – kartlegger yrkesinteresser og benytter den originale Hollandversjonen (RIASEC), som er blant de mest brukte og anerkjente innen karriereveiledning internasjonalt.


Preferanseprofilen - er basert på Jung`s persontypeteori, som fremmer selvinnsikt i forhold til eget utviklingspotensial.


Alle døgnets 24 timer er med på å påvirke vår hverdag. Suksessfaktoren er derfor å ha "24 timers mennesket" i fokus. VIP-24 bygger på tanken om at riktig bruk av egne ressurser er den viktigste kilden til overskudd og arbeidsglede.


Ta kontakt på torolv@motivation.as for mer informasjon!

Tjeneste tittel

Legg til tekst her og dobbeltklikk på bildet for å legge til et bilde for tjenestene dine.

Tjeneste tittel

Legg til tekst her og dobbeltklikk på bildet for å legge til et bilde for tjenestene dine.

Be om mer informasjon

Navn*

E-postadresse*

Anbefaling*

bottom of page