top of page
  • _

VI �?PNER OPP FOR VEILEDNING / COACHING AV ENKELTPERSONER!

Er du sliten? Mangler overskudd? Ønsker å få mer overskudd?

Vi åpner nå opp for veiledning / coaching til enkeltpersoner i og utenfor arbeidslivet!

Vårt verktøy er det fantastiske 24-times verktøyet VIP 24! Dette kombinerer kartlegging av interesseprofil og preferanseprofil med 24-timers menesket. Det betyr at det er likevirkningsfullt for personer i jobb som utenfor jobb. Og om du trives i jobben eller ikke. Om du har utfordringer privat eller på jobb.

VIP 24 - programmet bidrar uansett livssituasjon til økt bevissthet om egne styrker og muligheter såvel som i jobb som privat, i studier eller som pensjonist - det hjelper oss å finne våre styrker og muligheter i livet generelt.

Med hjelp av VIP 24 kartlegger vi sammen verdier, interesser og personlige preferanser i jobb og eller privat med det mål å

- skape en meningsfull hverdag med overskudd til å takle små og store utfordringer

- fremme motivasjon, mestring og engasjement

- se nye muligheter i yrkeslivet, studier og / eller fritid.

På den måten får vi sammen kartlagt og bevisstgjort verdier, energibalanser, overskudd og robusthet i forhod til arbeid og fritid, og registrerer gap mellom ønsket og faktisk situasjon.

Interesseprofilen - kartlegger yrkesinteresser og benytter den originale Hollandversjonen (RIASEC), som er blant de mest brukte og anerkjente innen karriereveiledning internasjonalt.

Preferanseprofilen - er basert på Jung`s persontypeteori, som fremmer selvinnsikt i forhold til eget utviklingspotensial

Alle døgnets 24 timer er med å å påvirke vår hverdag. Suksessfaktoren er derfor å ha "24-timers mennesket" i fokus. VIP 24 bygger på tanken om at riktig bruk av egne ressurser er den viktigste kilden til overskudd, arbeidsglede og livsglede.

Ikke nøl med å ta kontakt for nærmere presentasjon! 

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Nytt firma nye muligheter!

Jeg har i mange år sett behovet for å hjepe bedriftsledere å jobbe med utvikling av både bedrift, men ikke minst menneskene i bedriften. Dette gjelder alle fra toppleder og til den enkelte medarbeider

VI BIDRAR UNDER OPPSIGELSER

VI TAR VARE PÅ DINE ANSATTE NÅR DE SIES OPP Det å miste jobben er en traumatisk hendelse for alle mennesker. Tryggheten, det å føle seg verdsatt, stoltheten med å yte, samværet med kollegaene - alt fo

bottom of page